Utförda projekt 2016

Februari - Matpaket till befolkningen, Hama i Syrien

Vi har distribuerat era donationer i form av ekonomiskt bidrag till Änkor och barn i staden Hama.

Totalt insamlat belopp: 46.451 SEK


 

Mars - Matpaket till befolkningen, Madaya i Syrien

Madaya är belägrat och människorna däri svälter ihjäl!

Totalt insamlat belopp: 133.122 SEK
Pengarna har gått till: Mat till den svältande civilbefolkningen.


 

Maj - The Swedish Medical Center, Syrien

Tack vare era generösa bidrag har IVC lyckats starta ett eget svenskt sjukhus i Idlib, i Syrien. Våra generösa bidragsgivare har fått chansen att köpa egna operationsrum och patientrum. Vi är glada att meddela att över 30 rum har köpts och namngivits utmed era önskade namn.

Totalt insamlat belopp: 478.995 SEK
Pengarna har gått till: Möbler, medicin, driftkostnader, operationsrum och patientrum.


 

Juni - Ramadan-insamling, Irak/Kurdistan

Denna sommar hade vi fokus på Mellanöstern, vårt svenska sjukhus i Syrien samt änkor och faderlösa barn i Irak/Kurdistan. 

Totalt insamlat belopp: 1.693.930 SEK
Till barn och änkor: 1.445.760 SEK
Resterande bidrag gick som kaffarah, zakat ul-fitr och till The Swedish Medical Center.


 

Augusti - Mini-Kampanj för Aleppo

Aleppo är under intensiva bombningar. Barnen och familjerna har ingenstans att ta vägen, brist på mat är ett faktum och barnen dör i skaror. Akut hjälp krävdes! Tack till en lyckad insamling för folket i Aleppo.

Totalt insamlat belopp: 142.250 SEK
Vi lyckades med er hjälp distribuera matpaket till 569 familjer i Aleppo


 

Augusti - Insamling för våra föräldralösa i The Swedish Orphange i Darfur

Dem föräldralösa barnen i vårt svenska barnhem i Darfur är i ständigt behov av vår hjälp, då de inte har någon annan som kan hjälpa! Vi är väldigt tacksam över en riktigt lyckad insamling för barnhemmet. Det resulterade i ett helt års försörjning för barnen i barnhemmet samt driftkostnader och löner för personalen.

Totalt insamlat belopp: 185.933 SEK 

 

September - Mini-kampanj för svältande Madaya

Madaya är en stad i krigets Syrien där barnen tvingats äta gräs för att överleva svälten. Staden är belägrad och ingen kommer varken in eller ut. Trots detta hittade IVC en väg in. Vi startade en minikampanj för snabb hjälp för dem behövande i Madaya.

Totalt insamlat belopp: 111.500 SEK
Bidragen distribuerades ut i form av matpaket till 247 svältande familjer. 

Oktober - Brunnar i bangladesh

Under Ramadan 2016 tog en broder initiativ att starta ett brunn-projekt i Bangladesh i samarbete med oss. Totalt grävdes 30 brunnar i olika byar runtom Bangladesh.


 

November - Vatten och matkampanj till Somalia

Vi fick ett rop på hjälp från byborna i Duha Deer i norra Somalia. En ödesdiger torka hade drabbat dem och behovet var akut! Tillsammans kunde vi skänka hjälp till 500 familjer.

Totalt insamlat belopp: 175.000kr
Resultat: 21.500 kg provianter, 313.000 liter dricksvatten. Dvs. 32 kg provianter och 626 liter vatten per familj.


 

November - Vatten och matkampanj till Somalia

Vi fick ett rop på hjälp från byborna i Duha Deer i norra Somalia. En ödesdiger torka hade drabbat dem och behovet var akut! Tillsammans kunde vi skänka hjälp till 500 familjer.

Totalt insamlat belopp: 175.000kr
Resultat: 21.500 kg provianter, 313.000 liter dricksvatten. Dvs. 32 kg provianter och 626 liter vatten per familj.


 

December - Sjukhus -och vinterkampanj i Syrien

Sjukvården har total kollapsat i krigets Syrien, men vårt svenska sjukhus står fortfarande stadigt och hjälper den drabbade befolkningen. Människorna kämpar också emot kylan som är bitande kall tar död på civilbefolkningen som knappt har kläder att värma sig med.

Under denna kampanj distribuerade vi med hjälp av era donationer filtar och ved till behövande familjer och finansierade operationskostnader till svårt skadade i vårt svenska sjukhus i Syrien.

Kampanjen förlängdes fram till februari 2017. För resultat se "genomförda projekt 2017"


 

Årsredovisning

IVC årsredovisning 2016