Utförda projekt 2015

Februari - The Swedish Medical Center, Syrien

Kriget som drabbat Syrien har skördat oskyldiga liv, dagligen! Tack vare era generösa bidrag har IVC lyckats starta ett sjukhusprojekt i Idlib, i Syrien.

Totalt insamlat belopp: 988.430 SEK
Pengarna har gått till: Bygget av sjukhuset samt ekonomiskt bidrag på 46.300 SEK till patienter och sjukhus personal.


 

Juli - Ramadaninsamling, Darfur

Darfur är ett av världens idag fattigaste områden. I samarbete med en annan biståndsorganisation som sedan tidigare varit verksamma i Darfur har vi lyckats dela ut måltider till extremt fattiga människor.

Totalt insamlat belopp: 459.260 SEK varav:
Zakat: 355.133 SEK
Zakat ul fitr: 37.877 SEK (totalt 14.175 kg hirs som distribuerades till 1000 familjer och 50 föräldralösa)
Kaffarah: 79.250 SEK (totalt drog 3800 personer nytta av er kaffarah).


 

Juli - Barnhemsprojektet, The Swedish Orphanage, Darfur

Idag lever en miljard människor utan en värdig bostad. Människor som saknar ett skäligt boende saknar ofta också andra mänskliga rättigheter – tillgång till mat, vatten och vård. IVC har därför valt att starta ett svenskt barnhem i Darfur, för föräldralösa barn.

Totalt samlade vi in: 853.470 SEK till köpet av vårt barnhem samt inredning.


 

September - Udhiyah (Slakt), Jemen

Totalt slaktades 74 får.

Vi delade totalt ut 1100 kilo kött till behövande i Jemen

 


 

 

Oktober - Flyktingkatastrofen, Sverige

IVC har under detta projekt samarbetat med andra organisationer i syfte att hjälpa flyktingarna som lyckats ta sig till Sverige för skydd.
Tillsammans med en massa godhjärtade volontärer har vi hjälpt flyktingar med diverse nödvändigheter i olika lokaler runt om i Stockholm. Vidare har vi välkomnat flyktingarna utanför T-centralen och erbjudit dem hjälp med bl.a. skjuts till diverse slutdestinationer.


 

December - Kläder till barnen i The Swedish Orpahange och andra föräldralösa, Darfur

Vintern nalkas för barnen i vårt svenska barnhem, The Swedish Orphanage. Också andra föräldralösa barn i Darfur står inför samma utmaning. IVC har med er hjälp skickat in värmande bidrag!

Totalt insamlat belopp: 13.958 SEK som oavkortat gått till filtar och värmande kläder för barnen.


 

Årsredovisning [måste öppnas via dator]

Här kan du se våra samtliga projekt 2015
IVC sammanställning 2015