Utförda projekt 2013

Juli – Sommarinsamling, Syrien

Totalt insamlat belopp: 139.525 SEK
Pengarna gick till följande: 350 matpaket och 100 dollar var till 107 änkor.
Se video här.

 


 

December – Vinterinsamling, Syrien

Totalt insamlat belopp: 170.025 SEK
Pengarna gick till följande: Matpaket, ekonomiskt bidrag till 70 änkor, värmeelement, filtar och 6780 liter dieselolja för elementen.

 


 

Årsredovisning [måste öppnas via dator]

Här kan du se våra samtliga projekt 2013-2014
IVC sammanställning 2013 - 2014