Utförda projekt 2017

Januari - IVC brunnprojekt i Nepal

Nepal är ett av Asiens fattigaste länder som nyligen drabbats av kraftiga jordbävningar. Befolkningen i byarna är i stort behov av rent vatten. Stort tack till våra bidragsgivare som gjort det möjligt för oss att gräva dessa brunnar i Sibtari området i Nepal.

Resultat: 2 brunnar

Februari - Sjukhus -och vinterkampanj i Syrien

Sjukvården har total kollapsat i krigets Syrien, men vårt svenska sjukhus står fortfarande stadigt och hjälper den drabbade befolkningen. Människorna kämpar också emot kylan som är bitande kall tar död på civilbefolkningen som knappt har kläder att värma sig med.

Under denna kampanj distribuerade vi med hjälp av era donationer filtar och ved till behövande familjer och finansierade operationskostnader till svårt skadade i vårt svenska sjukhus i Syrien.

Totalt insamlat belopp under vinterkampanjen.
338.187kr till vinterpaket,
836.814kr till vårt svenska sjukhus i Syrien.

Mars - Rädda Somalia, bekämpa hungersnöden

Ett fåtal länder står inför vad FN kallar kan vara världens största hungerskris. Somalia är ett av länderna som berörs och därför har vi beslutat att fokusera på Somalia under denna kampanj.

Totalt insamlat belopp för att bekämpa hungersnöden i Somalia
894.750 kr