IVC Widow Aid / Zakat ul Mal

Änkor som förlorat sina makar på grund av krig, sjukdom eller svält har det ofta väldigt svårt att överleva, inte minst när de har flera barn att försörja vilket ofta är fallet. 

IVC Widow Aid strävar därför efter att löpande ta hand om Änkor i områden där vi arbetar, kvinnor som i de flesta fall mist sina makar till följ av pågående krig och har flertalet barn att försörja. Via IVC Widow Aid får dem ett ekonomiskt bidrag varje månad som ska täcka upp för det mest basala såsom mat, sjukvård och studiematerial till barnen.

Vi har även valt att distribuera er Zakat ul Mal (obligatoriska allmosa) till just denna kategori då den gör allra mest nytta här.

Idag försörjer vi över 100 änkor och över 300 barn i Norra Irak/Kurdistan med hjälp av era bidrag.

 

 

Namnlös

w5d6w

Skänk din hjälp till
fattiga änkor idag!
.
Märk bidraget
"Änkor" alt. "Zakat"