IVC Emergency Aid

Varje dag dör tusentals barn på grund av att de har för lite att äta eller dricka, eller helt enkelt brist på kläder att värma sig med. Barn vars levnadsförhållanden är förskräckliga och bidrar till dödliga sjukdomar.

IVC Emergency Aid är en viktig del av vår verksamhet där vår hjälp skräddarsys för området i fråga. Vi analyserar det akuta och distribuerar hjälpen till de mest behövande när dem som mest behöver det. Våra volontärer från Sverige reser oftast själva ner och har delat ut hjälpen i de mest svårtillgängliga platser. Då vi av olika anledningar inte själva kan ta oss till området i fråga så samarbetar vi med pålitliga kontakter på plats som vi personligen känner och har stort förtroende för.

Vi har bl.a. distribuerat matpaket till flyktingar, ekonomiskt bidrag till änkor med barn, leksaker och presenter till utsatta barn under högtider.

Nedan listas några få exempel på projekt genom IVC Emergency Aid.

  • Matpaket, ekonomiskt bidrag, värmeelement, filtar och leksaker har distribuerats tillmänniskorna i krigsdrabbade Syrien.
  • Matpaket till flyktingar i Kurdistan
  • Kött utdelning i Somalia
  • Kött utdelning i Yemen
  • Ekonomiskt bidrag och utdelning av varma måltider i Darfur, Sudan.

- Många väljer att skänka den årliga Allmosan (zakat) via oss , soning samt offerdjur under speciella högtider.

maten

flask

Sänd akut hjälp idag!
.
Märk bidraget
"Akut"