IVC Water Aid

Vatten är en förutsättning för överlevnad. Idag saknar 748 miljoner människor tillgång till rent vatten. Varje dag dör människor på grund av brist på rent vatten. Ge vatten – Rädda liv

IVC Water-Aid är ett försök att förse så många människor som möjligt med rent dricksvatten.
Hittills har vi borrat brunnar i krigsdrabbade Syrien och i Bangladesh. Våra brunnar förser sammanlagt över 40.000 människor med rent dricksvatten varje dag!

Vi har också investerat i en lastbil med en vattentank som kör ut rent dricksvattnet till dem behövande.

vatten

paraply

Skänk vatten idag!

Märk bidraget
"vatten"