The Swedish Medical Center

Första kvartalet på 2015 startade IVC bygget av en medicinsk klinik i norra Syrien, närmare bestämt byn Aqrabat, ett par kilometer från den Turkiska gränsen. Kliniken var från början tänkt som en tillbyggnad till det redan existerande Kuwait Hospital som vi sedan juli 2014 stött med sjukhusutrustning. Projektet växte dock snabbt och det som först var tänkt som ett mindre annex var snart större än det ursprungliga sjukhuset.

Kliniken fick namnet The Swedish Medical Center och tillsammans med Kuwait Hospital utgör dem tillsammans Aqrabat Hospital, den största sjukvårdsinrättningen i norra Syrien. The Swedish Medical Center är drygt 3000 kvadratmeter stort med fyra våningsplan, fem operationsrum och plats för fler än hundra patienter. Sjukhuset erbjuder gratis sjukvård till alla, oberoende av etnisk, religiös eller politisk tillhörighet. Den nuvarande situationen i Syrien kräver stabila vårdinrättningar och The Swedish Medical Center är en oas av trygghet i detta krigsdrabbade land.

En tredjedel av de som söker vård på The Swedish Medical Center gör det på grund av skador direkt kopplat till kriget. Sjukhuset erbjuder kostnadsfri vård och mat under sjukhusvistelsen samt mediciner att ta med hem för dem som inte kan bekosta detta själva. Eftersom sjukvårdsystemet i Syrien i princip kollapsat söker sig civilbefolkningen hit från hela norra Syrien.

 

Namnlössa

 

I samarbete med SAMS (Syrian American Medical Society Foundation).

SAMS hjälper The Swedish Medical Center men löpande kostnader såsom lön personal och liknande. Organisation bildades av Syriska läkare i USA och tar emot pengar från olika FN organ för sitt arbete i det krigsdrabbade Syrien.
Vi är givetvis oerhört tacksamma för deras goda vilja då deras hjälp är en förutsättning för att vi ska klara Klinikens löpande kostnader.

sams 
www.sams-usa.net

stetoskop

Skänk din gåva till 
sjukhuset idag!

Märk bidraget
"sjukhus"