Om oss

Islamiskt Välgörenhets Center (IVC) är en politiskt obunden förening som startade sommaren 2013. Vårt signum är att alla bidrag skall oavkortat nå de behövande i form av förnödenheter som matpaket, kläder, rent vatten, pengar, tak över huvuden, med mera.

Vi ser oss som länken mellan Er och de behövande. Vi tar inga som helst administrativa avgifter utan arbetar med volontärer som själva åker till de drabbade områdena för att dela ut Era bidrag. Detta säkerställer att alla bidrag oavkortat kommer fram direkt till de behövande. Alla projekt dokumenteras på plats och presenteras sedan i form av en videofilm som visar vad just Era bidrag gått till.


Vart går era bidrag?

IVC har en oavkortat policy, vilket innebär att Era bidrag går oavkortat till behövande i form av bland annat förnödenheter och ekonomiskt bidrag, beroende på vad som är största behovet hos civilbefolkningen i det drabbade området. Det kan alltså variera mellan allt från matpaket till el-generatorer, värmeutrustning för vinterkylan, pengar till barn och familjer, brunnar, sjukhusutrustning till vårt Svenska sjukhus i Syrien och kläder till barnen i vårt Svenska barnhem i Darfur.


Årsredovisningar [måste öppnas via dator]

IVC sammanställning 2013 - 2014

IVC sammanställning 2015