Något bättre

IVC SJUKHUSKAMPANJ 2015-2016

Brist på läkare
Slut på medicin
Över en miljon skadade
Sjukhusen räcker inte till

Hjälp oss bygga klart #TheSwedishMedicalCenter, norra Syriens största sjukhus!

Vi vill hjälpa alla de behövande (oavsett etnisk och religiös bakgrund) med gratis sjukvård. Men vi behöver er hjälp! Barnen dör pga. bristande sjukvård. Hur besvarar du deras rop på hjälp.?

Skänk folket ett sjukhus idag! [märk bidraget ”sjukhus”]

Posted in Nyheter.