Hur donerar jag


Vi är glada att du valt att göra skillnad. Med IVC går varenda krona av ditt bidrag till dem behövande.

Sätt in ditt bidrag på Bankgiro: 524-4439.

Märk bidraget med ditt specifika ändamål exempelvis ”sjukhus”, ”Barnhem” eller ”brunn”.


Ramadan

Under Ramadan tar vi emot era kaffarah (Soning), Zakat ul fitr och zakat ul maal. Märk då bidraget med respektive.


 Omärkta bidrag

Pengar som kommer in omärkta går oavkortat till våra pågående eller framtida projekt.