Allmosa på ädelstenar

Shaykh Muhammed Sâlih bin ‘Uthaymîn – Biografi
Källa: Fatâwah fî Ahkâm uz-Zakâh [sid. 97]

Fråga: Vad är bestämmelsen för att inneha ädelstenar som diamanter? Måste man betala allmosa på det? Har diamanter samma bestämmelse som guld och silver?

Svar: Att inneha ädelstenar är tillåtet så länge det inte leder till att man slösar pengar i onödan. Om man överdrivet slösar pengar så är det förbjudet i enlighet med den generella grundregeln som förbjuder slöseri och att man går till överdrift. Allâh har sagt:

”Men slösa inte [med Allâhs gåvor] – Han är inte slösarnas vän!” [al-An’âm: 141]

Om man däremot inte slösar när man innehar ädelstenar som diamanter och annat så är det tillåtet, i enlighet med de generella bevisen:

”Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär.” [al-Baqarah: 29].

Man behöver inte betala allmosa på det förutom om man avser att bedriva handel med det för då blir det som resten av de saker man måste betala allmosa på.

Skicka allmosan till ett annat land

Shaykh Muhammed Sâlih bin ‘Uthaymîn – Biografi
Källa: Fatâwah Arkân ul-Islam [sid. 436]

Fråga: Vad är bestämmelsen för att skicka allmosan från det land man befinner sig i till ett annat land?

Svar: Det är  tillåtet att skicka allmosan från ett land till ett annat om det finns någon nytta i att göra det. Om en person har släktingar i ett annat land som är i behov av allmosa så är det inga problem att skicka pengar till dem. Samma sak gäller om man bor i ett land där folk generellt har gott om pengar så kan han skicka pengarna till det land hans familj kommer ifrån som är fattigare. Om det däremot inte finns någon fördel med att skicka allmosan till ett annat land så skall man inte göra det.

Fråga: En person har inte betalat allmosan på fyra år, vad måste han göra nu?

Shaykh Muhammed Sâlih bin ‘Uthaymîn
Källa: Fatâwah Arkân ul-Islam [s.637]

Svar: Den här personen har syndat i och med att han inte betalt sin allmosa. Det är obligatoriskt för varje person att betala allmosan direkt och inte förskjuta det. Anledningen till det är att man generellt skall utföra det som är obligatoriskt direkt. Den här personen skall ångra sig till Allâh för den här synden, och han måste skynda sig att betala den allmosan som han inte betalt under dessa år. Det är alltså fortfarande obligatoriskt att betala för de år som gått. Han skall ångra sig och skynda sig att betala allmosan så att han inte begår en ännu större synd genom att vänta med att betala.

Allmosa på pensionen

Shaykh Muhammed Sâleh bin Uthaymîn rahimahullâh-Biografi
Fatâwâ fî Ahkâm uz-Zakâh sid. 175
Relaterat

Fråga: Är det obligatoriskt att betala allmosa på den pensionen som staten förvarar för varje medborgare tills han gått i pension?

Svar: Pensionen som tas från lönen behöver man inte betala allmosa på. Anledningen till det är att personen endast kan ta ut dessa pengar om han lever upp till vissa specifika villkor. Därför liknar det lånet man ger till en fattig person som inte kan betala tillbaka, och det lånet behöver man inte betala allmosa på. När man däremot kan ta ut sin pension är det säkrast att man betalar allmosa för ett års tid och Allâh vet bäst.

Allmosa på sparade pengar inför giftermål

Shaykh ‘Abdullâh bin Bâz – Biografi
Källa: Liqâ’âtî ma’a ash-Shaykhayn, frågorna frågade av Abdullâh at-Tayyâr [1/55]

Fråga: Om en person har sparat ihop pengar för att kunna gifta sig, måste han betala allmosa på de pengarna om de når nisâb (den gränsen pengarna måste nå för att det skall vara obligatoriskt att betala allmosa)?

Svar: Ja, han måste betala allmosa på de pengarna om det har gått ett helt år, och det räknas inte som en ursäkt att han sparat dessa pengar för att kunna gifta sig.

Allmosa på mark man äger

Föreläsning: Liqâ’ Maftûh fîz-Zulfî

Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2

Fråga: Betalar man allmosa på mark som man har köpt för pengarnas skull?

Svar: Om syftet med marken är handel och att sälja den, får den samma dom som handelsvaror. I detta fall uppskattar han dess värde som han köpte marken för efter att ett år har gått och betalar allmosan på det uppskattade värdet. Om han säljer marken innan ett år har gått, betalar han allmosan på dess värde efter att ett år har gått. Värdet förblir hos honom som han sedan betalar allmosa på efter ett år.

Om syftet med marken eller fastigheterna är uthyrning, betalar han allmosa på hyran. I detta fall betalar man inte allmosa på själva marken, utan på hyran.

Om syftet endast är egendom utan handel eller uthyrning, betalar man inte allmosa på det..