barn

The Swedish Orphanage in Darfur

Darfur i Sudan är ett av världens fattigaste områden, detta efter tio år med krig, svält och sjukdomar. Miljontals människor är på flykt och FN kallar konflikten en humanitär katastrof. En sådan här situation är givetvis värst för barnen, inte minst dem föräldralösa!

IVC har därför i samråd med våra kontakter på plats bestämt oss för att starta ett barnhem som vi tänkt driva. –Nu behöver vi din hjälp.

Efter mycket om och men så har vi nu bestämt oss för en byggnad vi vill köpa (se video). Detta hus har en bra standard och en miljö som vi tror och hoppas att barnen kommer trivas i. Det kommer att rymma ca 20 barn, vi prioriterar kvalitet före kvantitet. Sverige har ett rykte om god standard och vi lever alla här med denna välsignelse. Den ”svenska standarden” vill vi också att barnen på barnhemmet skall få uppleva. Kostnaderna för huset, upprustning och inredningen kommer att kosta oss ca 800 000 kr. Som vanligt är planen att Våra volontärer själva åker ner med era bidrag i slutet på Ramadan och vi hoppas då kunna köpa huset och starta verksamheten som kommer att drivas av oss på IVC.

Stöd projekt ”Barnhem” genom att sätta in ditt bidrag på BG 524-4439
Märk betalningen ”Barnhem”

Vi tar även emot din årliga Zakat (allmosa)
– Försörja en familj kostar ca 1200 kr i månaden.
Märk din betalning ”Zakat”

Profeten (Sallalahu Alayhi wa Sallam) Sade:
”Jag och den som ser efter en föräldralös kommer att vara såhär i Paradiset”, och han visade två fingrar av sin hand, nära varande.
[Sahih al-Bukhari (5304)]

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

 

 

SMC

The Swedish Medical Center

Med hjälp av era bidrag bygger vi just nu en svensk klinik i det krigsdrabbade Syrien.
Vi hoppas att allt går enligt planerna, dvs. att The Swedish Medical Center är i fullgång till början av hösten 2015.

Se nedan för beskrivning på kliniken:

Bottenvåning:
En liten moské med rum för tvagning och ett skafferi

Våning ett & två:
Akutavdelningen
Två operationssalar
Rum för sterilisering
Omklädningsrum för kirurger
X ray avdelning
Laberatiorium
Apotek
Fysioterapiavdelning

Våning tre:
8-10 rum för patienterna. Patienterna bor singel eller två och två.

Utöver detta finns:
Hiss och trappuppgång
Avkopplingsrum för kirurgerna och en foajé.

SMC

Klicka för fler bilder


– Följ oss och få de senste uppdateringarna på Facebook och Instagram.

Förlängd insamling till flyktingarna i Kurdistan

image

As-Salâmu ‘alaykum bröder och systrar.

Vi på IVC vill tacka alla som bidragit eller på något sätt varit med och hjälpt till under insamlingen till de drabbade flyktingarna i Kurdistan. Må Allâh belöna Er rikligt. Vi tackar Allâh som givit oss denna ädla möjlighet att hjälpa våra drabbade syskon.

Vi vill även passa på att nämna att vi har förlängt slutdatumet för Kurdistan insamlingen till den 10:e oktober! Detta då bröderna som åker ner till Kurdistan tillsammans med bröderna på plats har beslutat att detta blir bäst för de drabbade flyktingarna. I och med det så kan man bidra fram till den 10:e oktober. Må Allâh öka Er alla i gott.

Era bröder på Islamiskt Välgörenhets Center.

Är det tillåtet att ge extra mycket av Zakat ul-Fitr med avsikt att det skall vara välgörenhet?

Fråga: Är det tillåtet att ge extra mycket av zakât ul-fitr med avsikt att det skall vara välgörenhet?

Svar: Ja, det är tillåtet att ge extra mycket om man avser att det skall vara välgörenhet som inte är obligatorisk. Såhär gör vissa människor idag när de ska betala för 10 personer t.ex. så köper de en stor påse ris som är för mer än 10 stycken och delar ut det för sig själv och sin familj. Det här är tillåtet så länge han är säker på att det är tillräckligt mycket eller mer. Det är inte ett måste att man vet exakt hur mycket mat det är man ger, utan det viktigaste är att man vet att det är tillräckligt mycket. Om vi vet att det är tillräckligt mycket så ger vi det till den fattiga och det är inga problem med det.

Shaykh Muhammed Sâleh bin Uthaymîn (rahimahullâh)
Källa: Fatâwah Arkân ul-Islam Sid. 434 Fråga nr. 373

Betalad allmosan i förtid

Översättning: Darulhadith.com
Författare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî
Källa: al-Lubâb, sid. 365
 
Fråga: Får jag betala allmosan innan ett år har gått eller måste ett år ha gått?

Svar: Det får du göra. Du får betala allmosan varje år exempelvis en månad eller två månader innan året har gått. al-´Abbâs betalade sin allmosa i förtid på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Det är alltså tillåtet att betala allmosan innan dess tid har gått in. Det finns inget som säger emot det.

Skall betala allmosan för tidigare år utan att veta hur mycket

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

Källa: Fatâwâ fî Ahkâm-iz-Zakâh, sid. 302-303

Allmosan är dyrkan som ägnas Allâh (´azza wa djall) och en rättighet som ges till dem som förtjänar den. Om människan inte betalar den, missbrukas två rättigheter; Allâhs och de behörigas. Om man ångrar sig för en utebliven allmosa efter fem år, vilket nämns i frågan, faller Allâhs rättighet. Allâh (´azza wa djall) sade:

”Det är Han som tar emot Sina tjänares ånger och som förlåter och stryker ut dåliga handlingar; Han vet nämligen allt vad ni gör.”1

Då återstår den andra rättigheten, nämligen de behörigas rättighet bland de fattiga och andra. Han är ålagd att betala allmosan till dem. Måhända att han belönas för allmosan med sin korrekta ånger då Allâhs favör är vid.

Vad berör allmosans summa, så får man uppskatta den så gott man kan. Allâh tynger inte en själ mer än vad den kan bära. Exempelvis betalar man 250 SEK på 10.000 SEK om året. Om fallet är sådant för ett år, betalar han likaså 250 SEK för varje resterande år som han försummat. Skulle summan ha överstigit 10.000 under något av dessa åren, betalar han allmosan på den summan. Skulle summan däremot sjunka lägre än 10.000 under något av dessa åren, åläggs han inte att betala allmosan för det året.

1    42:25

Till den som inte har betalat allmosan förr

Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

Källa: Madjmû´ Fatâwâ ´Abdil-´Azîz bin Bâz (14/238)

Dâr Asdâ’, 1421

publicerad
24.06.2008

Fråga: Jag är en person som inte har betalat allmosan
(Zakâh) sen jag blev ålagd att göra det och det var för ungefär
tre år sedan. Jag har räknat ut att jag besitter en särskild summa
pengar som jag antingen har hos mig själv eller också hos andra.
Skall jag nu betala för dessa två åren som gått, samt
för detta år om jag blir ålagd att göra det? Detta gäller
särskilt med tanke på att jag klarar av att göra det. Vad skall
jag göra?

Svar: Betala allmosan för de
två föregående åren och be din Herre om förlåtelse
för att ha skjutit upp på allmosan. När det tredje året förlupit
och det är tid för att betala allmosan, gör du det. Skjut inte upp på
allmosan. I stället skall du snabbt betala allmosan och be Allâh förlåta
dig. När tiden är inne för att betala för det tredje året, gör du
det.