The Swedish Medical Center

The Swedish Medical Center är vårt sjukhus i krigsdrabbade Syrien, norra Syriens största.

Läs mer

The Swedish Orphanage

The Swedish Orphanage är vårt svenska barnhem i Darfur, som idag har hand om över 20 barn.

Läs mer

IVC Water Aid

IVC Water Aid förser drabbade människor med hundratusentals liter vatten varje dag!

Läs mer

IVC Emergency Aid

IVC Emergency Aid distribuerar medicin, kläder, matpaket och annat i krigsdrabbade länder.

Läs mer

IVC Widow Aid

IVC Widow Aid ämnar att distribuera era bidrag samt Zakat ul-Mal (obligatoriska allmosa) till Fattiga Änkor.

Läs mer